Vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon is de cao Open Teelten per 1 januari 2024 tussentijds aangepast. Binnen de cao is geen verhoging van de feitelijke lonen afgesproken, maar verhoging van de wettelijk minimumlonen zorgt ervoor dat een aantal loonschalen zijn aangepast, omdat deze anders onder het wettelijk minimumloon zouden vallen. De aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd in de nieuwe versie van het cao-boekje Open Teelten. Dit is te downloaden via werkgeverslijn.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 februari 2024 - 16:52