Woensdag 21 februari gingen zeven spuittechniekleveranciers, met een spuittechniek op de DRT lijst, met elkaar en het fruitteeltprojectteam emissie van het praktijknetwerk Weerbaarheid in de Praktijk in gesprek. De NFO had deze bijeenkomst georganiseerd om de ervaringen van de bedekkingsdemo’s in 2023 te bespreken en door te denken over de effectiviteitsdemo’s die voor dit jaar uitgewerkt worden. Centrale vraag is; Hoe houden of krijgen we het goede evenwicht tussen een effectieve gewasbescherming en een lage spuitdrift? Dat de spuitdrift laag dient te zijn en blijven is een gegeven voor het behoud van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. In de afgelopen jaren is door alle spuittechniekleveranciers de bestaande spuittechniek doorontwikkeld. Aandacht is nodig voor het juist gebruik van deze technieken en het opdoen en verspreiden van ervaringen en kennis hierover. Betrokkenen kijken terug op een open en constructieve bijeenkomst waar de knelpunten en actiepunten duidelijk benoemd zijn. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een lage spuitdriftemissie serieus aandacht nodig heeft. In het aankomende jaar zal dit in gezamenlijkheid opgepakt worden in de effectiviteitsdemo’s van het praktijknetwerk Weerbarheid in de praktijk.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 februari 2024 - 16:53