Waterschap Rijn en IJssel verbood het beregenen met oppervlaktewater vanaf 18 juli 2019. Dit betekende dat de fruittelers in dit werkgebied tijdens de extreem warme dagen geen gewaskoeling konden toepassen. Fruittelers in dat gebied hebben heel groot percentage verbrande appels over het gehele bedrijf. NFO-Kring Midden-Nederland heeft onmiddellijk actie ondernomen en contact opgenomen met het waterschap. Dit heeft geresulteerd in een werkbezoek van heemraad Peter Schrijver aan een van de getroffen bedrijven op donderdag 1 augustus. Op dit bedrijf is de schade inmiddels getaxeerd en het waterschap gaat onderzoeken hoe het toch mogelijk kan worden om in de toekomst op deze extreme dagen overdag toch te kunnen beregenen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019 - 19:57