Discussies over de ontwikkeling van het buitengebied zijn soms lastig, maar wel nodig om bedrijven goed te kunnen laten ontwikkelen. Fruitpact, waarin ook de NFO deelneemt, ontwikkelde een ‘praatplaat Fruitbedrijf van de toekomst’ als hulpmiddel bij gesprekken over toekomstig beleid voor de fruitsector.
Voorzitter van Fruitpact en tevens voorzitter van NFO-kring Midden-Nederland Marc André de la Porte: “De praatplaat vormt een leidraad voor visie en toekomstig beleid. We willen de dialoog stimuleren over hoe het buitengebied zich ontwikkelt. Daarbij stellen we ons de vraag wat we kunnen verwachten wat betreft markt, maatschappij, technologie en klimaat. Het is van belang dat niet alleen telers, maar ook bestuurders zich daarover buigen in verband met veranderende wet- en regelgeving door de nieuwe Omgevingswet.”
De praatplaat is vooral gericht op de situatie in het rivierengebied, maar de opzet is evengoed toepasbaar voor andere fruitteeltgebieden. Op de praatplaat is een fictieve situatie in 2030 afgebeeld. Op het betreffende fruitteeltbedrijf wordt gebruik gemaakt van meer technologie dan nu het geval is. Zoals sensoren in de grond en in de bomen, robots die bomenonderhoud plegen, hagelnetten die ook vocht weren om schimmelvorming te voorkomen, zonnepanelen en windmolens.
“De plaat is een eenvoudige weergave van hoe de fruitteelt er in 2030 er uit zou kunnen zien en biedt zo een handvat voor dialoog”, aldus André de la Porte.

Klik hier voor de praatplaat.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 maart 2020 - 19:10