In 2019 is er een start gemaakt met de aanleg van de Nederlandse erfgoedrassen-collectie voor appel. Vorig jaar zijn al 30 oude Nederlandse appelrassen aangeplant en dit jaar komen er nog eens 30 rassen bij. Deze rassencollectie is het begin van het omvormen van de appelcollectie van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van WUR naar een Nederlands erfgoedrassen-collectie.
De collectie van het CGN bestaat nu uit 200 rassen, waarvan de helft oude rassen. In samenwerking met de leden van het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) is de afgelopen jaren geïnventariseerd welke oude Nederlandse appelrassen nog in Nederland voorkomen. Met kennis van de pomologen, handboeken en de Oranje lijst is een overzicht gemaakt. Deze lijst bestaat momenteel uit ongeveer 400 rassen waarvan gedacht wordt dat deze tot het Nederlandse erfgoed behoren. Ze zijn ingedeeld in prioriteitsklassen. De rassen die het meest zeldzaam zijn worden geënt en in de collectie opgenomen.
Op deze manier bouwt het CGN samen met het NFN een erfgoedcollectie waarin de meest kwetsbare appelrassen van Nederland veiliggesteld worden.
De Naktuinbouw checkt de nieuwe bomen op ziekten zodat dit erfgoed in de toekomst ook uitgegeven kan worden.
Een veldcollectie is altijd kwetsbaar, bijvoorbeeld door ziekten of weersomstandigheden. Daarom wordt, als extra veiligheidsmaatregel, onderzocht of het mogelijk is om knoppen van deze rassen te bewaren in vloeibare stikstof.
Meer informatie over de appelcollectie is te vinden op wur.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 maart 2020 - 19:13