Op verzoek van NFO/LTO hebben deskundigen een rapport opgesteld over de verdampingsverliezen van beregenen. “Dit rapport is een bevestiging dat overdag beregenen effectief is en niet leidt tot grote verdampingsverliezen”, aldus NFO-voorzitter Gerard van den Anker.
Onderzoekers van KNMI, Wageningen University Research, KnowH20 en Bakelse Stroom stellen in het rapport dat zowel bij overdag beregenen als ’s nachts de verdamping zeer beperkt is. Het waterverlies door verdamping tijdens beregenen is verwaarloosbaar. “Met name in de discussie die we zouden kunnen krijgen met waterschappen is dit rapport een fundament dat beregenen noodzaak is en geen verspilling van kostbaar water. Als er beperkingen worden gesteld, kan dat beter in de nacht dan overdag”, vindt Van den Anker.

Uit de studie blijkt tevens dat verwaaiing door wind een groter effect heeft op het waterverlies bij beregening. Tenminste als er vanuit gegaan wordt dat al het water precies binnen de draaicirkel van de sproeier terecht moet komen. De daadwerkelijke verliezen zijn echter minimaal als meegerekend wordt dat de verwaaide neerslag uiteindelijk ook op hetzelfde perceel neerkomt.
De onderzoekers adviseren een gedegen studie naar alle facetten rond beregenen.

“We zien dat de huidige watersystemen zijn gemaakt op de afvoer van water en niet op het vasthouden ervan. Het is nu het derde jaar op rij dat we te maken hebben met droogte. We kunnen niet meer spreken van een incident. Naar de toekomst moeten we ons wapenen tegen de gevolgen van het veranderend klimaat.
De NFO gaat na de oogst met diverse waterschappen in gesprek over structurele oplossingen om de beschikbaarheid van water te hebben en te houden. De beschikbaarheid van water is immers een must voor de fruitsector”, aldus Van den Anker. Overigens heeft hij alle waardering voor de manier waarop waterschappen zich de afgelopen weken hebben ingezet om fruittelers van voldoende water te voorzien.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 augustus 2020 - 16:34