Een afvaardiging van de provincie Limburg, waaronder gedeputeerde Hubert Mackus, heeft afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan twee Zuid-Limburgse fruitbedrijven. Uiteraard was ook de NFO hierbij aanwezig. “Tijdens het veldbezoek hebben we kunnen laten zien wat de gevolgen zijn voor de fruitteelt van het niet over water kunnen beschikken”, vertelt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. De afgelopen jaren is de noodzaak voor water in de fruitsector steeds verder toegenomen. “Het klimaat verandert, waardoor de teelt verandert en ook het ruimtelijk beleid moet daarin mee veranderen”, vat Van den Anker samen. “Nachtvorst, hagel, droogte en hitte maken de beschikbaarheid van water en het vergunnen van teelt ondersteunende voorzieningen noodzakelijk.”

Flipper-sproeier

De waterbeschikbaarheid is met name in Zuid-Limburg een uitdaging. Het grondwater zit vaak te diep en het aanleggen van bassins stuit op lokale wet- en regelgeving. Deze regelgeving is eveneens een belemmering voor het plaatsen van hagelnetten, omdat deze, net als bassins, niet passen binnen het Zuid-Limburgse landschap.
Ook NFO-kringvoorzitter Eric Huids uit Vilt, die de delegatie afgelopen dinsdag op zijn bedrijf ontving, liep tegen deze regelgeving aan. Hij beschikt inmiddels wel over een bassin en bijna op heel zijn bedrijf beregening met Flipper-sproeiers. “Destijds, in 2018, waren we de eersten in Nederland met het Flipper-systeem. Deze waterbesparende en innovatieve sproeiers gebruik ik voor nachtvorstberegening en

In gesprek met Edward Bemelmans.

hittebestrijding”, vertelt Huids. Ter vergelijking hoe het is om zonder goede watervoorziening te werken, bracht de delegatie ook een bezoek aan het bedrijf van Edward Bemelmans uit Berg en Terblijt. Op dit bedrijf had 30 à 40 procent van de vruchten schade door zonnebrand. “De provincie kon nu met eigen ogen aanschouwen dat het zonder water niet meer verantwoord is om fruit te telen”, aldus Huids.

De Provincie Limburg wil middels de visie ‘Koers naar de toekomst’ graag ruimtelijk als financieel meedenken aan oplossingsrichtingen. Het praktijkbezoek is onderdeel van het denkproces over de rol die de provincie voor zichzelf ziet weggelegd om de fruitteelt toekomstbestendig te maken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 augustus 2020 - 16:54