Op internet loopt een consultatie met betrekking tot de Contourenbrief die het demissionaire kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de verbruiksbelasting op suikerhoudende dranken. In de consultatie staan een aantal vragen waarop iedereen die wil kan reageren. De NFO pleit ervoor dat de verbruiksbelasting op pure sappen zo snel mogelijk wordt afgeschaft of dusdanig wordt aangepast dat deze taks alleen maar op toegevoegde suikers wordt geheven. Het zou dan ook mooi zijn als zoveel mogelijk mensen hun mening over deze suikertaks laten horen.

Hoe kunt u reageren?
Ga naar de internetconsultatie en ‘reageer op deze consultatie’. De consultatie bestaat uit vijf vragen waarin uw mening wordt gevraagd over wat u vindt van de verbruiksbelasting op suikerhoudende dranken, voor welke categorieën dranken die zou moeten gelden en welk van de voorgestelde opties uw voorkeur heeft.

Mocht u het lastig vinden zelf uw mening te omschrijven dan kunt u ook de reacties van anderen bekijken. Scroll daarvoor naar beneden en klik op ‘bekijk alle reacties’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 juni 2024 - 16:59