Heeft u moeite met het invullen van vacatures? Welke maatregelen neemt u om personeel te vinden? En welke obstakels ervaart u hierbij? Welke rol spelen scholing en ontwikkeling, arbeidsmigratie en robotisering van arbeid? Waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen? We horen het graag en nodigen u uit om deel te nemen aan het onderzoek naar oplossingen voor het groeiende personeelstekort in de agrarische sector. Uw inbreng is van grote waarde voor LTO en de NFO. Met de verkregen inzichten helpen we beleidsmakers en politici bij het ontwikkelen van beleid dat beter aansluit bij de praktijk. Ook benut de NFO de uitkomsten om te bepalen welke aspecten op het gebied van arbeid extra aandacht en energie vragen.  

Meedoen aan het onderzoek
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst hier invullen (in een beveiligde omgeving).

Let op: het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door iemand met zicht op het HR- beleid van uw bedrijf. Heeft u dat niet? Dan verzoeken we u vriendelijk deze uitnodiging door te sturen naar iemand die daar wel zicht op heeft.

Na deelname aan het onderzoek ontvangt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten specifiek voor uw sector. Hierin zijn concrete best practices opgenomen voor het invullen van vacatures, afkomstig van andere werkgevers binnen uw sector.

Over het onderzoek
LTO voert dit onderzoek uit in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau gevestigd in Amsterdam. Financiële ondersteuning voor dit onderzoek is verleend door Instituut Gak. Deelname aan het onderzoek is strikt vertrouwelijk. De resultaten worden geanonimiseerd, zodat in de rapportage niets herleidbaar is naar u of uw bedrijf.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met SEO Economisch Onderzoek via arbeidsmarktkrapte@seo.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 april 2024 - 16:35