Ook de provincie Flevoland gaat over de jaren 2016, 2017 en 2018 60 procent van de getaxeerde waarde aan vogelschade bij appels en peren vergoeden. Dat staat in een instructie die aan BIJ12 (uitvoerende instantie) is verstuurd. De provincie Limburg is nu nog de enige provincie die geen besluit heeft genomen over de vergoeding van de vogelschade nadat Raad van State in mei 2018 oordeelde dat een vergoeding van 60 procent redelijk is.

Voor vergoeding van de vogelschade in de provincie Flevoland gelden de volgende voorwaarden. Een tegemoetkoming over de schadejaren 2016 en 2017 wordt alleen verleend als een deugdelijke aanvraag en tijdig een ontvankelijk bezwaar of beroep is aangetekend tegen het besluit tot toekenning van de tegemoetkoming. Voor 2016 moet sprake zijn van een beroep dat is ingesteld bij de rechtbank en voor 2017 moet tijdig een ontvankelijk bezwaarschrift zijn ingediend bij BIJ12. Aangezien de bezwaren over 2017 in afwachting van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn aangehouden, wordt over 2017 niet vereist dat beroep moet zijn ingesteld bij de rechtbank.
Bij de beoordeling om alsnog een tegemoetkoming van 60 procent te verstrekken, hoeft in deze gevallen niet te worden getoetst of afdoende preventieve maatregelen zijn getroffen.
Omdat over 2017 geen tegemoetkoming zou worden uitgekeerd, zijn door BIJ12 geen taxaties uitgevoerd en hebben fruittelers het advies gekregen zelf een afweging te maken en een taxatie op eigen risico te laten verzorgen. Daarom zullen in principe ook de door de fruittelers gemaakte taxatiekosten worden vergoed.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 januari 2019 - 16:20