Met tien nieuwe deelnemers gaat het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) het derde jaar in. Door lobby van NFO via het project Fruit 4.0 komen twee van de nieuwe deelnemers uit de fruitsector: Sander Verstegen uit Opijnen en Martijn Slabbekoorn uit Kapelle. Binnen de fruitsector zal vooral gekeken worden naar sensor-gestuurde gewasbescherming. Door gebruik te maken van drones, bodemscanners, historische data en chlorofyl-sensoren valt er veel te kiezen voor de telers. In het begeleidingstraject van de NPPL krijgt de teler ondersteuning bij het maken van deze keuzes. Ook moet de kosten-batenverhouding beter inzichtelijk worden gemaakt. Ook het vanuit de NFO geïnitieerde project Fruit 4.0 is betrokken bij dit project.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 januari 2020 - 19:33