De Tweede Kamer heeft bij de stemming over de landbouwbegroting ingestemd met een amendement van SGP waarin gevraagd werd om het budget voor de eco-regelingen in het GLB ook voor 2024 te verhogen. Dat betekent dat ook in 2024 50 miljoen euro extra ter beschikking wordt gesteld om daarmee te voldoen aan alle aanvragen die voor de eco-regelingen worden gedaan.

In 2023 bleek dat door de hoge deelnamebereidheid voor het uitvoeren van eco-activiteiten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid het beschikbare budget van de GLB-middelen ontoereikend te zijn. Om kortingen op de tarieven voor de eco-regeling te voorkomen en het vertrouwen van de ondernemers niet te beschamen stelde de regering eerder al voor 50 miljoen euro ter beschikking te stellen uit de reservering voor het Transitiefonds op de aanvullende post. Dit betrof alleen de compensatie van de korting op de tarieven in 2023.

Met het amendement wordt nu ook eenzelfde budget gereserveerd voor 2024 om te voorkomen dat tarieven verlaagd of voorwaarden aangescherpt moeten worden en ondernemers opnieuw alles moeten doorrekenen of zelfs afhaken. Juist de ecosysteemdiensten dragen bij aan het halen van doelen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Om dit te realiseren wordt het verplichtingenbedrag voor 2024 verhoogd met 50 miljoen euro. De uitbetaling van de eco-regeling voor 2024 zal plaatsvinden in 2025.

Evenals bij de genoemde nota van wijziging is nog Europese goedkeuring nodig voor deze inzet van nationale middelen. Als deze goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de middelen terugvloeien naar de reservering voor het Transitiefonds. Dekking wordt net als bij de eerdergenoemde nota van wijziging gevonden op de Aanvullende Post Transitiefonds Landelijk Gebied Natuur door de daarop resterende middelen voor het jaar 2024/’25 met 50 miljoen euro te verlagen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 februari 2024 - 16:51