De Belgische Fruit Trading Company maakt een klein begin met een termijnmarkt voor Conference. Dat maakte Dirk Coucke (zie nieuwsfoto) van de Belgische DLV bekend tijdens de eerste informatieavond in Tiel over deze manier van afzetten. Samen met het digitale handelsplatform Service2Fruit inventariseert Coucke of in Nederland ook bij telers en afnemers belangstelling bestaat voor een termijnmarkt. Afgaande op het aantal bezoekers van deze avond is die belangstelling er zeker. Telers kunnen zich tot half augustus aanmelden.

België
In België hebben zeventig telers zich verenigd in de Fruit Trading Company, als onderdeel van de grotere Agro Trading Company. De Fruit Trading Company komt voort uit de Actiegroep Fruitteelt, die is ontstaan als gevolg van de bijzonder slechte afzetsituatie in België. Deze actiegroep heeft contact gezocht met de Belgische tak van DLV, waarin Coucke meer ervaring heeft met het opzetten van termijnmarkten voor varkens(vlees) en melk. Volgens hem is het bij melk daarmee gelukt om de prijs op de termijnmarkt 10% boven de fysieke melkprijs uit te laten stijgen. Deze zeventig telers hebben ingetekend voor 50.000 ton. Daarvan is 8.000 ton aangeboden voor termijnhandel. De Fruit Trading Company is voor komend afzetseizoen op zoek naar bijvoorbeeld supermarkten die zich voor deze hoeveelheid op de aangeboden prijs willen vastleggen. Op deze manier worden afzetrisico’s voor zowel teler als afnemer voor een deel afgedekt. En dat is precies waar de termijnmarkt voor is bedoeld.

Gewogen gemiddelde

Op basis van een prijskorf; een gewogen gemiddelde van de belangrijkste maatsorteringen bij de belangrijkste afzetorganisaties, wordt achteraf bekeken of deze termijnprijs te hoog of te laag was. Bij een te hoge prijs betalen telers het verschil bij aan afnemers, bij een te lage gebeurt dat omgekeerd. Coucke en Service2Fruit hebben dat uitgerekend voor de afgelopen jaren. Het ene jaar betalen telers bij, het andere de afnemers.

Vanaf seizoen 2020/’21 is het de bedoeling de ‘een op een’ termijnhandel met afnemers uit te laten groeien tot een anonieme handelsbeurs, zoals die voor tarwe in Parijs en soja in Chicago. In Fruitteelt 15 meer informatie  over de werking van een termijnmarkt en de wijze waarop telers daaraan kunnen deelnemen.

Op de NFO-homepage staat een poll over de termijnmarkt. Klik hier om de poll te bekijken

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 juli 2019 - 15:45