De NFO en ZLTO hebben onlangs overleg gevoerd over Robuuste Fruitteelt in Zeeland. NFO, ZLTO en diverse afzetorganisaties en toeleveranciers willen hiervoor een Plan van Aanpak met Risicoborging als belangrijk onderdeel. Voor een betere beschikbaarheid van water wil de sector aansluiten bij het Delta Plan Zoetwater. Voor risicoborging en vernieuwing van de sector zijn ook allerlei investeringen nodig op de bedrijven. Voor de ontwikkeling van de sector is flankerend beleid nodig voor ondersteunende voorzieningen, faunaschade en huisvesting. Via Plan van Aanpak willen partijen ook een impuls geven aan kennisontwikkeling en deling en versterking van het ondernemerschap. NFO en ZLTO gaan met de Provincie het Plan van Aanpak verder invullen en hierover dit jaar nog een intentieovereenkomst afsluiten.

Dit bericht is geplaatst op maandag 22 juli 2019 - 11:38