Naast precisiespuiten en precisiewortelsnoeien experimenteren de fruittelers Martijn Slabbekoorn en Sander Verstegen ook met het meten van de opbrengst tijdens de pluk. Zij doen dit binnen het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Het liefst willen ze per boom de productie en kwaliteit weten, maar dat is nog niet eenvoudig.
Slabbekoorn werkt sinds dit jaar alleen nog maar met Pluk-O-Traks van Munckhof Fruit Tech Innovators, en niet meer met pluktreinen en hoogwerkers. Eén pluksysteem op het bedrijf werkt gewoon het beste volgens de fruitteler, zeker als in de toekomst op boomniveau gegevens worden vastgelegd. Op enkele percelen voorziet Slabbekoorn in samenwerking met Agromanager de voorraadkisten van een gps-locatie. Zo krijgt hij meer inzicht in de kwaliteit per deel van het perceel. Hiervoor wordt de barcode met een handapparaat van de gps-locatie voorzien. Mede door de leveringsvertraging vanwege het coronavirus kon Slabbekoorn dit systeem voor kistregistratie op gps-locatie nog niet monteren op de Pluk-O-Traks.

Vanuit het managementsysteem Agromanager worden etiketten geprint met informatie over het perceel, het ras, de plukdatum en voor de traceerbaarheid een barcode. Als de barcode bij het sorteren uitgelezen wordt, kan de sorteerinformatie (kilogrammen, vruchtmaten en kwaliteit) teruggekoppeld worden naar de locatie in het perceel. Nadeel is dat de informatie pas na het sorteren beschikbaar is. Bij lange bewaring is dat erg laat.
Verstegen experimenteerde vorig jaar met weegschalen onder de voorraadkisten op de pluktreinen, gekoppeld aan de gps-locatie. Zo kreeg hij inzicht van welk deel van het perceel de vruchten afkomstig waren, dus nog niet op boomniveau. Omdat de kisten door de weegschalen hoger kwamen te staan, was het lastig plukken. Daarnaast gaf het extra gewicht van de weegschalen tijdens de natte pluk vorig jaar problemen. Komende winter wil Verstegen met techneuten een praktische oplossingen ontwikkelen.
In het themanummer Automatisering van aanstaande vrijdag leest u meer over de deelname aan NPPL van Slabbekoorn met precisiespuiten en Verstegen met precisiewortelsnoeien.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 oktober 2020 - 17:37