Hol Spraying Systems (H.S.S.) heeft een nieuwe toepassing voor precisiefruitteelt ontwikkeld. Sinds eind september kunnen de gegevens die door de bladgroensensoren van de Intelligent Spray Application (I.S.A.) worden verzameld, gedeeld worden met Agromanager. Ook kunnen ze geïmporteerd worden om een taakkaart voor plaatsspecifiek wortelsnijden of bemesten te maken. Na bewerking van de gegevens in Agromanager kan er ook een nieuwe taakkaart worden gemaakt voor een volgende bespuiting.

De detectiesensoren – drie aan elke zijde van de spuitmast – meten real-time de bladmassa en sturen de spuitdoppen aan via de pwm-dophouders (pulse width modulation). Bij openingen in de bladmassa vanaf tien centimeter gaat de spuitdop dicht. Alle CF-boomgaardspuiten van H.S.S. kunnen met deze zogenoemde I.S.A. uitgerust worden. Gemiddeld bespaart dit 20 procent op water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vergeleken met een machine zonder I.S.A. Op jaarbasis levert dit een indicatieve besparing op van € 500 per hectare per jaar. Ook hoeft de spuit minder vaak gevuld te worden doordat er een groter oppervlakte behandeld kan worden. Tenslotte is de depositie in het gewas hoger door het gebruik van andere driftarme doppen.
Door de detectiesensoren te combineren met een taakkaart kan nog gerichter worden gespoten door per boomsectie (onder, midden en kop) het percentage dopafgifte in te stellen. Dit is bruikbaar om gerichter chemisch te dunnen, bijvoorbeeld door in de kop van de boom minder te spuiten.
Verder kunnen de bladgroendetectiesensoren de boomvorm/gewasvolume en de boomhoogte registeren. Door deze meting tijdens elke bespuiting te doen is de boomgroei exact vast te leggen en te monitoren.

Belastingvoordelen
Momenteel komen alleen de spuitmachines van H.S.S. met I.S.A. in aanmerking voor Kia, Mia en Vamil (code Mia/Vamil voor 2020 is B2324). Bij aanschaf van bijvoorbeeld de eenrijige H.S.S.-boomgaardspuit type CF2000+RN met I.S.A. inclusief Controlbox en Spraycontroller van € 77.000 zijn de bedragen weergegeven in de tabel. De genoemde belastingfaciliteiten kunnen dit jaar oplopen tot een belastingvoordeel van maximaal € 21.446. Alle bedragen zijn excl. btw.

Tabel. Belastingaftrek 2020
Kia (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)  € 16.307,00 Aftrek van nettowinst voor belasting
Mia (Milieu-investeringsaftrek) 13,5%  €   5.197,50 Aftrek van nettowinst voor belasting
Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) 75%  € 28.875,00 Willekeurige afschrijving
Bron: Tijssen Accountants
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 oktober 2020 - 17:35