Vanaf dinsdag 24 november wordt de inschrijving voor de eerste fase van de vernieuwde subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opengesteld. De SDE++ is een verbreding van de voormalige regeling SDE+, waarbij naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie gestimuleerd wordt. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen op bijvoorbeeld installaties voor zonne-energie, hergebruik van restwarmte of een warmtepomp.
De SDE++ wordt gefaseerd opengesteld tot 17 december, waarbij wekelijks de maximale subsidiebehoefte per vermeden ton CO2 oploopt van € 65 naar € 300 per ton vermeden CO2. In totaal is een budget van € 5 miljard beschikbaar. Kijk voor meer informatie op rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 september 2020 - 18:56