De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) zal in 2021 en 2022 verder doorstijgen. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat afgelopen week naar de Tweede Kamer is gestuurd. De ODE-tarieven voor elektriciteit stijgen in alle drie de klassen, naar:

  • 3,05 cent per kWh in 2022 voor de klasse 0-10.000 kWh (+61% t.o.v. 2019)
  • 4,18 cent per kWh in 2022 voor de klasse 10.000-50.000 kWh (+50% t.o.v. 2019)
  • 2,29 cent per kWh in 2022 voor de klasse 50.000-10 mln kWh (+209% t.o.v. 2019)

Ook de ODE-tarieven voor de afname van aardgas stijgen.

In de fruitsector worden hierdoor met name telers met eigen koeling en kleinfruittelers met een kas geraakt. Eerder voerde de NFO, onder andere met Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland, een lobby tegen deze tariefsverhoging.
In de miljoenennota maakte het kabinet bekend de komende twee jaar in totaal € 25 miljoen beschikbaar te stellen voor compensatie van de stijgende ODE-tarieven. Uit het door WUR gepubliceerde rapport over de tariefstijging ODE blijkt echter dat de kostenverhoging voor de glastuinbouw dit jaar alleen al € 30 miljoen bedraagt en dat deze kosten de komende jaren alleen maar verder oplopen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 september 2020 - 18:57