De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat op 1 juni weer open met de subsidie voor lerende praktijknetwerken. Dit onderdeel van de Sabe-regeling maakt het mogelijk dat agrarische ondernemers, waaronder fruittelers, in een samenwerkingsverband met elkaar gaan leren over thema’s binnen de verduurzaming van de landbouw. Het doel hiervan is dat de opgedane inzichten en kennis ook worden toegepast in de eigen praktijk.

Vanaf 1 juni t/m 14 juli 2022 kan er via het RVO-loket subsidie worden aangevraagd voor kennisverspreiding in praktijknetwerken over de volgende onderwerpen:

Kringlooplandbouw:

 • (stikstof)emissie en hergebruik nutriënten;
 • gezonde bodem, water en teeltsystemen;
 • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming;
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen;
 • natuurinclusieve landbouw;
 • precisielandbouw.

Duurzaam Ondernemerschap:

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf;
 • horizontale samenwerking;
 • bedrijfsopvolging;
 • duurzaam verdienvermogen.

Let op, de regels ten opzichte van de vorige openstellingen zijn veranderd. Dit komt omdat er vanuit de EU cofinanciering is en daarmee extra budget voor dit onderdeel van de Sabe. Europese regels zijn daarom nu van toepassing.

De belangrijke punten om rekening mee te houden:

 • Projecten vanaf €50.000 komen in aanmerking voor projectsubsidies;
 • Aanvragers kunnen twee keer per jaar een declaratie indienen van de gemaakte kosten;
 • Looptijd van de projecten is maximaal 2 jaar.

Wilt u meer weten over deze openstelling? Op 25 mei a.s. is er een webinar van het RVO, waar u live mee kunt kijken en vragen kunt stellen over de Sabe voor lerende praktijknetwerken en hoe u zich goed kan voorbereiden op een succesvolle aanvraag. Houd de RVO-site in de gaten voor de link.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 mei 2022 - 16:30