De noodzaak voor erkenningen van spuitdriftreducerende maatregelen en technieken die de spuitdrift met 97,5 of 99% reduceren, is groot. Nodig zijn onderzoeksgegevens om deze erkenningen te krijgen. Als NFO doen we een beroep op u om hier financieel aan bij te dragen. U kunt uw financiële bijdrage toezeggen door uw gegevens en voor welk areaal uw wil deelnemen, in te vullen op de NFO-site. Klik hier  voor het invulformulier.
De insecticiden zoals Tracer en Exirel zijn alleen inzetbaar als de spuitdrift heel fors wordt verlaagd. Hiervoor zijn nu onvoldoende mogelijkheden beschikbaar. De manier om de spuitdriftemissie verder terug te dringen is het ontwikkelen en erkend krijgen van emissiereducerende technieken, maatregelen en combinaties hiervan. U kunt pas verantwoord investeren in emissiereducerende technieken en maatregelen als deze door de overheid erkend zijn. De NFO vindt het ongewenst dat alle mogelijke combinaties van technieken en maatregelen onderzocht moeten worden. De NFO zet zich in om erkenningen te krijgen op basis van berekende waarde van combinaties van technieken en maatregelen. Alle mogelijke combinaties onderzoeken is onbetaalbaar.

Plannen voor 2019
Voor 2019 heeft de NFO samen met WUR een onderzoeksaanpak ontwikkeld (klik hier voor de proefopzet) om diverse emissiemetingen uit te laten voeren met suzuki-fruitvlieggaas in een kersenaanplant. Hierbij gaat het om metingen met en zonder overkapping en bespuitingen met neveldoppen en met driftarme spuitdoppen. De doelstelling is om op basis van deze metingen suzuki-fruitvlieggaas met berekeningen te combineren met alle erkende spuittechnieken voor alle fruitgewassen.
In 2018 zijn in opdracht van de NFO door WUR de eerste metingen uitgevoerd. De conclusie uit dit vooronderzoek is: “De eerste oriënterende driftmetingen wijzen erop dat door gebruik van suzuki-fruitvlieggaas de driftreductie van de verschillende driftreducerende technieken (DRT) met één klasse verhoogd zou kunnen worden. Door gebruik te maken van suzuki fruitvlieggaas in combinatie met een dichte regenkapconstructie zou een driftreducerende techniek (DRT) met twee klassen verhoogd kunnen worden.”

Financiering
De totale begroting voor het onderzoek is € 130.000,- ex btw. Als NFO doen we een beroep op toelatingshouders, afzet/handelsorganisaties en waterschappen voor een bijdrage van € 80.000,-. De overige € 50.000 zal door fruittelers en de NFO opgebracht moeten worden.  Als voor 330 ha een bijdrage van € 150,- ex btw wordt toegezegd hebben we als sector ons bijdrage van € 50.000,- bij elkaar. Belangrijk is dat alle fruittelers (kers, braam en framboos) die werken of op korte termijn met suzuki-fruitvlieggaas gaan werken, meedoen.

Als NFO vragen we aan fruittelers die geen lid zijn van de NFO, om een toezegging van € 150,- per ha. Aan de fruittelers die lid zijn van de NFO vragen we een bijdrage van € 75,- per ha waarna we deze bijdrage als NFO, uit de al betaalde contributie, verdubbelen tot € 150,-.
U kunt uw financiële bijdrage toezeggen door uw gegevens en voor welk areaal uw wil deelnemen, in te vullen op de NFO-site. Klik hier  voor het invulformulier.
Wanneer voldoende fruittelers en andere partijen hun steentje bijdragen, kan, na de oogst van de kersen, het onderzoek uitgevoerd worden. De inzet is om de uitkomst van dit onderzoek mee te nemen bij de vrijstellingsaanvragen van Exirel en Tracer in 2020. Hierdoor verwachten we dat de toepassingsvoorwaarden verruimd worden en praktischer worden voor de praktijk. Hieraan is dringend behoefte.

Heeft u vragen over dit onderzoek neem dan contact op met de NFO, Jaco van Bruchem, 079-368 13 05 of jvbruchem@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 mei 2019 - 14:05