De NFO vindt het belangrijk dat álle werknemers die premie betalen hun mening geven over de PAWW, óók de werknemers die tijdelijk bij u werken. Daarom roept de NFO u op om óók deze werknemers te motiveren de enquête in te vullen uiterlijk op 6 juni 2022. Dat kan door de link te delen onder uw werknemers via mail of whats app. U vindt de enquête hier: https://werkgeverslijn.nl/verlengen-paww-het-woord-is-aan-de-werknemers/

De PAWW is een collectieve en daarom verplichte verzekering die de maximale uitkeringsduur bij werkeloosheid (WW) en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) verlengt. De premies worden betaald door de werknemers maar via de werkgevers geïnd. Elke werknemer moet deze premie betalen, ook als hij een tijdelijk dienstverband heeft. De piekarbeider (korter dan 8 weken) is wél uitgezonderd.

De verzekering keert uit als de werknemer na de “normale” WW of WGA periode nog werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, deze minimaal 10 jaar gewerkt heeft en zijn laatste werkgever is aangesloten bij de PAWW. De premie voor de PAWW is in 2022 0,2%. De premie was vorig jaar 0,4%. Een relatief laag percentage maar de premie is wel onderdeel van de “wig” tussen loonkosten en nettoloon van de werknemer.

De afgesproken periode voor de PAWW loopt binnenkort af. Werknemers in de cao’s Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij en Groothandel Bloembollen mogen hun mening geven over het verlengen van de PAWW. Hiervoor is in vier talen een enquête opgesteld.

Na een korte uitleg over de PAWW, beantwoorden werknemers de vraag of zij verlenging willen of niet. Goed om te weten: de vertalingen zijn alleen bedoeld om werknemers die de taal niet (voldoende) machtig zijn, te helpen. De reacties van de vier talen komen terecht in één bestand.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 mei 2022 - 16:59