De aanwijzing van nieuwe gebieden voor drinkwaterwinning heeft veel gevolgen voor fruittelers. Niet alleen praktisch, maar ook mentaal doet dit wat met telers. Sander van den Tempel, student sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht, doet hier onderzoek naar en wil graag telers interviewen over dit onderwerp.
Van den Tempel: “Innovatie en oplossingen voor waterbeheer in de fruitteelt sector zijn nodig, maar hoe veerkrachtig is de wil van telers om zich aan te passen en in hoeverre hebben ze begrip voor deze veranderingen? Dit zijn slechts enkele vragen die ik in het interview wil stellen om zo een diepere inkijk te krijgen in het denken van de teler.”

Interviews van een half uur
Voor zijn onderzoek wil Van den Tempel interviews afnemen van ongeveer een half uur, waarin hij vragen stelt over de impact van de aanwijzing van drinkwaterwingebieden op het denken van de teler. Ook zal hij vragen stellen over de risico’s van klimaatverandering en welke invloed dit heeft op het denken en handelen van fruittelers.

De interviews zullen plaatsvinden op een plek die voor de telers schikt. In het onderzoek worden ethische richtlijnen gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld, toestemming wordt gevraagd voor eventuele opname van het gesprek, en geen sprake is van verspreiding van het interview.

Voor het onderzoek zoekt Van den Tempel tien à twaalf interviewkandidaten.
Wilt u meewerken aan het onderzoek of heeft u nog vragen? Mail dan naar Sander van den Tempel, sander.vandentempel@gmail.com.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 mei 2023 - 16:51