De Nederlandse en Amerikaanse fruitsector delen dezelfde behoefte aan ontwikkeling op gebied van datamanagement, spuittechnologie en robotisering. Om die reden is de NFO partner in het consortium Orchard of the Future; een Amerikaans-Nederlandse samenwerking om deze ontwikkeling op een hoger niveau te krijgen. Ook het project The Next Fruit 4.0, waar de NFO mede-initiatiefnemer van is, is aan deze samenwerking gekoppeld. Op de website orchardofthefuture.org wordt de samenwerking verder toegelicht. Tevens hopen de initiatiefnemers met de website het netwerk van bedrijven en instellingen die samenwerken aan de uitdagingen in de fruitsector verder uit te breiden.

Vanuit Nederland zijn betrokken bij deze samenwerking: Jochen Hemming (WUR), René Bal (Delphy), Bert Rijk (Aurea Imaging), Peter Frans de Jong (WUR) en Caroline Berenschot-Feitel (Nederlandse Ambassade). Vanuit de Verenigde Staten is de fruitsector in de staat Washington betrokken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 juli 2023 - 16:46