De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft de overgangsregeling voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) goedgekeurd. Hiermee is doorbetaling van GLB-gelden aan agrariërs tot twee jaar na het aflopen van het huidige GLB eind dit jaar, gegarandeerd. De NFO vindt het goed dat de EU besloten heeft om met een overgangsperiode het huidige GLB nog twee jaar voort te zetten. Vanwege de coronapandemie heeft de discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid nog meer vertraging opgelopen, waardoor nog langer onzekerheid blijft over het nieuwe beleid. Ook de coronacrisis vraagt om stabiel beleid. Los van dit besluit kan het wel noodzakelijk zijn dat zowel nationaal als op EU-niveau aanvullende maatregelen nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 27 mei 2020 - 09:06