De vandaag gehouden boerenactie op het Malieveld in Den Haag is tot nu vlekkeloos verlopen. “Met gebalde vuist, maar ook met uitgestoken hand wil de sector duidelijk maken dat het genoeg is. Er moet meer evenwicht in het debat komen”, zegt voorzitter Gerard van den Anker, die vanuit de NFO vertegenwoordigd was op het Malieveld. “Er was veel verbroedering tussen sectoren. Mijn complimenten ook aan de organisatoren van deze protestactie.”
Alles was erop gericht om als agrarische sector één geluid te laten horen, vooral richting de politiek en de rest van de burgers. De Nederlandse burgers moeten weer trots worden op de Nederlandse boeren die elke dag zorgen voor de voedselproductie in plaats van als dank daarvoor elke keer weer geconfronteerd te worden met nieuwe regels en controles. De kloof tussen boer en burger moet verkleind worden en de positie van de boer door de politiek verbeterd.

#Agractie
De organisatie van de actie was in handen van agractie.nl. Zij hadden tussen 13.00 en 15.00 uur verschillende sprekers uitgenodigd op het podium op het Malieveld. Diverse sprekers benadrukten hoe boos de voedselmakers zijn en hoe weinig waardering er vanuit de maatschappij is.
Schouten reageerde door de agrarische sector te complimenteren, wat haar een instemmend gejoel en getoeter opleverde. Ze vindt dat waardering bij burgers voor de voedselmakers ontbreekt en presenteerde zich naast de boeren in plaats van tegen de boeren. Ook beloofde ze dat tijdens de periode dat zij minister is, er geen halvering van de veestapel komt.

Naast Schouten waren Tweede Kamerleden ruim vertegenwoordigd. Jacco Geurts (CDA) beloofde geen gedwongen inkrimping van de veestapel, Helma Lodders (VVD) vroeg om meer respect voor de boeren. Geen waardering was er voor de standpunten van Tjeerd de Groot (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) die het spreken onmogelijk gemaakt werd. Als laatste spreker voerde fruitteler en varkenshouder Mark van den Oever het woord, NFO-lid en één van de initiatiefnemers van deze dag. Voor onze sector eiste hij een degelijk gewasbeschermingsbeleid dat niet op onderbuikgevoelens gebaseerd is. Hopelijk wordt de handsschoen door de politiek opgepakt. Anders kan de sfeer nog weleens de andere kant op gaan en kunnen de acties zich verharden.

Politieke partijen waren goed vertegenwoordigd, met hier Theo Hiddema van Forum voor Democratie.

Fruittelers op het Malieveld
Op het Malieveld waren ook tientallen fruittelers uit verschillende delen van het land aanwezig. Fruitteelttrekkers zijn tussen de honderden aanwezige trekkers nauwelijks op het Malieveld gespot. Fruitteler Robin van Lint uit Montfoort kwam met zijn Fendt – als Klein Duimpje tussen het grote trekkergeweld – na een lange rit wel op het Malieveld aan. Omdat alle hekkens plat waren kon hij aan de rand van het Malieveld parkeren en zo het protest bijwonen.

Op de Utrechtsebaan in Den Haag.

Opvallend was het flinke aantal jongeren onder de aanwezige boeren. De sfeer was ontspannen, maar de aanwezigen maken zich echt zorgen over de toekomst van hun bedrijf en hun eigen boterham en de waardering voor de boer. Ze willen dat er echt iets verandert en zijn tot het bot gemotiveerd als die verandering er niet komt.

Veel landelijke steun
Naast de landelijke actie waren er op tal van plaatsen kleinere acties en ook op social media was er veel steun voor de actie. Veel mensen pasten hun profielfoto #trotsopdeboer aan en ook onder #agractie werden veel berichten gedeeld.
Diverse nieuwsites zoals nos.nl en nu.nl hadden een liveblog waarop gedurende de dag updates werden geplaatst. Op de Facebook-pagina van Boer Bewust zijn ook diverse updates met video’s en foto’s geplaatst.
Mensen thuis lieten hun steun blijken door het vlaggen met de omgekeerde driekleur. De kleuren van de vlag zijn symbool voor het volk (rood), de kerk (wit) en de elite (blauw). Door met blauw van boven te vlaggen wordt de werkelijkheid voor veel boeren zichtbaar: de elite staat bovenaan. Een vlag op z’n kop is ook een noodsignaal. Dit is het protest natuurlijk ook (klik op de afbeeldingen om naar de betreffende Facebook-pagina te gaan).

Massale opkomst
Tijdens de ochtendspits werd al snel duidelijk dat de opkomst voor het protest enorm was. Gisteravond vertrokken de eerste boeren al om op tijd in Den Haag aanwezig te kunnen zijn. Rond 8.00 uur stond er in heel het land in totaal 1.100 kilometer file; de drukste ochtendspits ooit. Tot aan het moment dat het programma met toespraken op het Malieveld begon, om 13.00 uur vanmiddag, bleven trekkers toestromen.
Zo’n 2.200 boeren hadden vooraf bij de organisatie aangegeven dat ze met de trekker naar Den Haag zouden komen. In totaal verwachtte de organisatie 10.000 boeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 oktober 2019 - 19:08