Niet alle gewasbeschermingsmiddelen of bladmeststoffen kunnen ongestraft met elkaar gemengd worden. Zo wordt het mengen van borium en captan sterk ontraden. Op het oog is er niets bijzonders te zien, maar in een boriumoplossing wordt captan razendsnel afgebroken. Tijdens de online gewasbeschermingsavond van CZAV vertelde Manuel Nieuwdorp dat captan bij pH van 5 urenlang in oplossing kan blijven (halfwaardetijd 1.100 minuten), maar bij een pH van 10 is het een kwestie van seconden voordat alle captan is afgebroken. Door toevoeging van borium aan de captanoplossing wordt de pH sterk verhoogd en breekt de captan heel snel af.
Andere middelen die de pH verhogen zijn onder andere Chorus en Switch. Deze middelen dus niet mengen met captan. Captan kan wel veilig gemengd worden met Score, Topaz en ureum.
Eén van de kijkers opperde om bij menging met een pH-verhogend middel de captan-oplossing aan te zuren met MAP. Dat is geen goed idee legt Nieuwdorp uit: “Je moet je afvragen waarom de fabrikant borium of Swith met zo’n hoge pH heeft gemaakt. Dat is niet zonder reden gedaan. Waarschijnlijk hebben deze middelen juist een hoge pH voor een goede werking of stabiliteit van de formulering.”

Klik hier om een uitgebreider verslag van de presentatie van Nieuwdorp te lezen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 maart 2021 - 15:22