Alle werkgevers moeten zich registeren bij SPAWW. Heeft u zich nog niet geregistreerd? Regel dat dan zo spoedig mogelijk op spaww.nl (geldt ook wanneer u alleen met piekarbeiders werkt). Wanneer SPAWW geen aanmelding van u ontvangt, zullen zij ambtshalve nota’s gaan sturen op basis van een schatting van het aantal personeelsleden in uw bedrijf. Bij het registreren moet u aangeven hoeveel personeelsleden u in dienst heeft. Dit is echter nog niet de aangifte. Die moet u, na inloggen op de website, vervolgens elke periode opnieuw doen. U kunt ook uw administratiekantoor machtigen om de registratie en aangifte namens u te doen.

Als u geen personeel/werknemers in dienst heeft, bent u ook geen werkgever en hoeft u geen PAWW-premie af te dragen of te registreren. Heeft een bedrijf geen personeel, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij de Stichting PAWW door dit te melden door het contactformulier in te vullen. SPAWW moet er dan zorg voor dragen dat deze bedrijven uitgeschreven worden en in het vervolg niet meer onterecht aangeschreven worden. Onterechte aanschrijving kan voorkomen doordat het bedrijf mogelijk vorig jaar nog wel werknemers had, maar met ingang van dit jaar niet meer.
Daarnaast mag een werkgever die minder dan 25 werknemers heeft, gebruikmaken van de regeling kwartaalaangifte. Dus in het geval van bedrijven die bepaalde periodes geen personeel hebben, kunnen zij eens per kwartaal 0-aangifte hiervan doen.

Piekarbeiders
Voor piekarbeiders moet nog steeds een 0-aangifte gedaan worden. Zoals Hans Koehorst van LTO werkgeverslijn onlangs ook al in een bericht liet weten: “De 0-melding voor piekarbeiders is nog van kracht; de juridisch adviseur van SPAWW onderzoekt of de 0-melding afgeschaft kan worden (dit duurt langer dan verwacht)”.
Dit betekent dus voor werkgevers die alleen nu en dan piekarbeiders hebben en verder geen personeel, dat als 0-melding voor piekarbeiders wordt afgeschaft, zij daarna ook niet meer geregistreerd hoeven te blijven.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 juli 2019 - 15:30