Er worden in Nederland tegenwoordig minder appels geteeld dan in 1950. Het areaal nam de afgelopen zeventig jaar af van 40.600 ha naar 5.900 ha. In 1950 werden nog 251 miljoen kg appels geoogst. In het vorstjaar 2017 dook de productie voor het eerst onder deze hoeveelheid en ook de afgelopen drie jaar lag deze onder het niveau van 1950. Dit blijkt uit het nieuwe landbouwdashboard van het CBS.
Bij peren is een tegenovergestelde trend te zien. In 1950 werd op 14.500 ha peren geteeld. Tot eind jaren tachtig nam dit areaal af, maar sinds begin jaren negentig is het weer aan het stijgen. De laatste jaren is het rond de 10.000 ha gestabiliseerd. De productie verdrievoudigde van 111 miljoen kg in 1950 naar 351 miljoen kg in 2022.
Een rekensom leert dat de productie per hectare met enorme sprongen vooruit is gegaan; bij appels van ruim 6 ton in 1950 naar 40 ton in 2022. Bij peer van bijna 8 ton in 1950 naar 35 ton in 2022.

Kijk voor meer cijfers op cbs.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 april 2023 - 16:44