De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2023 is:


Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. In de tabel de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2023 bij verschillende werkweken:

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 april 2023 - 16:47