Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft wederom ‘Jan en alleman’, op het verkeerde been gezet, door essentiële informatie te verstoppen in zijn rapport. Dit stelt Stichting AgriFacts (STAF) in een persbericht. Het betreft deze keer de ‘Tussenevaluatie Gewasbescherming’ (juni 2019). Media brachten massaal naar buiten dat boeren en tuinders hun doelstellingen op gebied van gewasbeschermingsmiddelen niet haalden. De normoverschrijdingen hadden tussen 2013 en 2018 met 50% moeten afnemen; die bedroegen volgens PBL 15%. Media en politici die alleen de (publieks)samenvatting hadden gelezen, meenden van doen te hebben met een landelijk beeld. Een grote misvatting, het ging namelijk over de 15% meest vervuilde meetpunten. En zeker niet om het landelijke beeld. Voor dit essentiële detail had men moeten doorlezen in het rapport en de onderliggende stukken. Zoveel leestijd gunde vrijwel niemand zich.
Wanneer gekeken wordt naar alle meetpunten en de Europese beoordelingssystematiek, dan hebben boeren en tuinders de doelstelling van 50% minder normoverschrijdingen wel gehaald, blijkt na toetsing van de volledige dataset.

PBL levert alsnog info
Begin deze week ontving STAF een brief van het PBL met daarbij het nagezonden hoofdstuk ‘Berekening normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen’. In dit hoofdstuk beschrijft het PBL hoe te zijn gekomen tot zijn conclusies. STAF vindt het absurd dat een dergelijk belangrijk hoofdstuk, dat beschrijft hoe de conclusies tot stand zijn gekomen, niet in het rapport is opgenomen. Het werd echter pas opgesteld, nadat er vragen werden gesteld over de beoordelingssystematiek. Dit is precies het punt dat STAF richting het PBL maakte in haar brief: essentiële informatie ontbreekt in de rapporten, waardoor Jan en alleman op het verkeerde been wordt gezet.
STAF is blij dat het PBL het ontbrekende hoofdstuk alsnog heeft opgeleverd en gaat dit bestuderen. De eerste conclusie is dat dit hoofdstuk bevestigt dat het PBL op meerdere onderdelen een afwijkende en strengere beoordelingssystematiek toepast, dan de Europese KRW-systematiek.

Wie zijn Stichting AgriFacts?
Er zijn talrijke beleidsthema’s die een grondige controle op juistheid behoeven. Alleen partijen die fondsen beschikbaar stellen (donaties) en bondgenoten van STAF bepalen welke thema’s prioriteit krijgen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 augustus 2019 - 16:53