In het certificatieschema van Planetproof voor 2023 worden onder andere de eisen voor het gebruik van duurzame stroom en ontwikkeling van biodiversiteit aangescherpt. Tenminste, dat is het voorstel. Belanghebbenden kunnen nog tot 21 oktober wijzigingsvoorstellen indienen bij SMK, op 18 oktober is er een inspraakronde.

In het nieuwe schema wordt voorgesteld dat in 2025 alle gebruikte elektriciteit afkomstig moet zijn van duurzame bronnen. In 2023 en 2024 moet tenminste een derde respectievelijk twee derde van de stroom uit duurzame bronnen afkomstig zijn. En het percentage duurzame stroom mag niet lager zijn dan in een vorig jaar.

Ook zijn er belangrijke wijzigingen op het gebied van biodiversiteit. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat 5% van het areaal voor biodiversiteit en natuur- of landschapelementen is ingericht. Een teler kan dat op diverse manieren invullen, mits 6 bonuspunten gehaald worden op dit thema. Voor bedekte teelten geldt een minimum van 2 bonuspunten. Voorbeelden van keuzemaatregelen zijn: bloeiende kruiden- of bloemenranden, begroeiing van randen van waterreservoirs, aanplant van hagen of heggen (minimaal 1,5 m breed en 2 m hoog), natuurvriendelijke oevers of poeltjes of bosjes op het terrein.
Planetproof speelt hiermee in op de plannen van de Europese Commissie, die tot doel heeft gesteld dat in 2030 10% van het landbouwareaal niet-productief in gebruik moet zijn voor versterking van de biodiversiteit.

Aan verpakkingen wordt de eis gesteld dat deze recyclebaar zijn en een deel van kunststofverpakkingen van PET moeten bestaan uit gerecycled materiaal. Vanaf 2023 moet dat minimaal 40% zijn en vanaf 2025 minimaal 50% gerecycled materiaal.

Klik hier voor het concept certificatieschema.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 oktober 2022 - 16:25