Sinds medio mei ligt het wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc) ter internetconsultatie. Doel van het wetsvoorstel is bedrijven en hun werknemers te ondersteunen in baanbehoud bij een onvoorziene crisis, die buiten het ondernemersrisico valt. Bijvoorbeeld een overstroming of een oorlogssituatie. Het voorstel bevat daarnaast een categorie crises waarbij ondernemers direct toegang krijgen tot de regeling. Overheidsmaatregelen om de verspreiding van plant- of dierziekten tegen te gaan vallen hier ook onder. Plantziekten zijn aan deze categorie toegevoegd.

De overheidsmaatregelen in geval van plantziekten komen voor een groot deel overeen met de maatregelen die bij dierziekten kunnen worden opgelegd. Beiden hebben vaak grote gevolgen voor de inzet van medewerkers.

Herplaatsing of loonsubsidie

Het wetsvoorstel geeft werkgevers de mogelijkheid om in crisissituaties hun personeel tijdelijk te herplaatsen of – wanneer er niet kan worden gewerkt – het loon verminderd door te betalen en een loonsubsidie aan te vragen. Bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling als er over een periode van twee maanden gemiddeld minimaal twintig procent minder werk is. Deze termijn van twee maanden kan nog twee keer met twee maanden worden verlengd. Bedrijven kunnen hiermee maximaal zes maanden aanspraak maken op de regeling.

Noodzaak nieuwe regeling

Op dit moment geldt voor uitzonderlijke omstandigheden nog de regeling Werktijdverkorting (WTV), maar die voldeed niet tijdens de coronapandemie. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die tijdens de pandemie van kracht was, is niet gericht genoeg. Daarom is ingezet op een duidelijk afgebakende regeling, die geschikt is voor zowel kleinere als grotere crisissituaties. Tot inwerkingtreding van de Wpc blijft de WTV van kracht.

Arbeidsmarktpakket

Het wetsvoorstel is onderdeel van het arbeidsmarktpakket dat minister Van Gennip (SZW) heeft aangekondigd. De basis voor dit arbeidsmarktpakket wordt gevormd door het SER MLT advies, dat door sociale partners  – waaronder LTO Nederland – is overeengekomen.

Ondernemers die dat willen kunnen tot en met 25 juni aanstaande reageren op het wetsvoorstel via de internetconsultatie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 mei 2024 - 16:28