De Poolse regering heeft besloten een hulpprogramma op te zetten voor agrariërs die in 2019 schade hebben geleden als gevolg van droogte, storm, hagel, zware regenval, voorjaarsvorst of overstromingen. Ondernemers hebben recht op subsidie als de schade op het betreffende perceel minimaal 30 procent bedroeg. Agrariërs die de meeste schade hebben geleden (>70%), ontvangen 1.000 Poolse zloty (229 euro) per ha. Daarnaast komt er een pakket met maatregelen, met onder andere een borgstellingsregeling en rentesubsidies voor bankleningen.

Europese maatregelen
Ook binnen de EU wordt gewerkt aan maatregelen om agrariërs die vanwege ongunstige weersomstandigheden in financiële moeilijkheden verkeren, te ondersteunen. De maatregelen voorzien onder meer in de mogelijkheid om hogere voorschotten te betalen en in verscheidene uitzonderlijke afwijkingen van de vergroeningsregels, om landbouwers te helpen hun dieren van voldoende voer te voorzien. In hoeverre fruittelers van deze maatregelen kunnen profiteren, is maar de vraag.

Bron: gov.pl en ec.europa.eu

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 september 2019 - 16:00