Poolse medewerkers die terugkeren naar Polen hoeven niet meer verplicht 14 dagen in quarantaine. De quarantaine geldt voor Polen die na verblijf in buitenland terugkeren naar hun eigen land. Een uitzondering bestaat voor mensen die de grens vanuit een EU-land met Polen zijn overgestoken voor zakelijke, professionele of educatieve doeleinden. Poolse ingezetenen  die in Nederland gewerkt hebben, vallen onder deze uitzondering. Aan de grens wordt om bewijsmateriaal gevraagd dat aantoont dat mensen in Nederland hebben gewerkt. Wij adviseren hiervoor een kopie van de arbeidsovereenkomst mee te nemen alsmede een werkgeversverklaring. Daar is geen formeel document voor (bijvoorbeeld vanuit de Poolse overheid). De Taskforce Arbeid heeft echter wel een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Kijk voor actuele informatie op werkgeverslijn.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 mei 2020 - 16:00