De NVWA heeft 2.100 telers die gewassen telen in een grondwaterbeschermingsgebied half mei een mail gestuurd. In deze mail wijst de NVWA op het gegeven dat meerdere gewasbeschermingsmiddelen niet gebruikt mogen worden in grondwaterbeschermingsgebieden (zie ook nvwa.nl). Vanwege onbekendheid met de regels worden middelen soms toch gebruikt. Door telers te informeren verwacht de NVWA dat de naleving verbetert.
Tevens vindt de NFO dat knelpunten in de teelt, als gevolg van het niet mogen toepassen van diverse gewasbeschermingsmiddelen, meer onderkend moeten worden. In meerdere regio’s zijn projecten uitgevoerd om alternatieven te vinden, echter zonder veel succes. In Gelderland wordt daarom onderzocht op welke manier telers in grondwaterbeschermingsgebieden gecompenseerd kunnen worden. De NFO heeft in 2015 met het Ctgb overlegd over een gerichtere Ctgb beoordeling. Dit heeft er toe geleid dat sinds begin 2016 de Ctgb beoordeling is aangepast, waardoor o.a. Switch, Coragen en Luna Privilege nu wel gebruikt mogen worden in grondwaterbeschermingsgebieden. Het gebruik van Exirel op basis van de vrijstelling was in 2015 niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden, maar vanaf 2016 was dit wel toegestaan. Het gebruik van Tracer in houtig kleinfruit op basis van de reguliere toelating is niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden, maar op basis van de door de NFO gerealiseerde vrijstelling in o.a. kers is Tracer wel toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 mei 2020 - 16:01