Minister Van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het rapport van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over de geborgde zetels in de waterschapsbesturen aan de Tweede Kamer aangeboden. In het rapport doet het OFL verslag van de gehouden internetconsultaties en gesprekken die het OFL had met betrokken organisaties over het mogelijk schrappen van geborgde zetels binnen de waterschapsbesturen. De NFO en ook veel agrariërs hebben de consultaties benut om het belang van geborgde zetels te benadrukken. Waterschappen hebben altijd een brede maatschappelijke taak gehad en de geschiedenis heeft aangetoond dat dit prima kan worden ingevuld met geborgde zetels. De NFO is ervan overtuigd dat de specialistische kennis van de agrarische sector onmisbaar is om invulling te geven aan deze opgave en geborgde zetels juist een garantie zijn om daar invulling aan te geven.
Het OFL neemt in haar rapport geen standpunt in, maar doet alleen verslag van alle geluiden die er binnen de maatschappij leven. Het is nu aan de politiek om op basis van dit rapport een gedegen beslissing te nemen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 januari 2021 - 13:34