OFH geeft haar leden dit jaar 20 procent premiekorting. Dit is mogelijk omdat er tijdens het teeltseizoen 2023 relatief weinig hagelschade optrad.

De korting die de verzekeringsmaatschappij geeft, bedraagt 20 procent van de premie die Nederlandse en Belgische fruittelers in 2023 betaalden voor de dekking van het hagelschaderisico. De leden van OFH hebben in januari persoonlijk bericht ontvangen over het betreffende kortingsbedrag. In totaal geeft de verzekeraar, die geen winstoogmerk heeft, ruim 4 miljoen euro terug aan haar leden.

Gert Jan van Dijk, directeur van OFH: “In seizoen 2023 werden, verspreid over Nederland en België, diverse fruitteeltbedrijven getroffen door hagelschade. Telers in Nederland hadden vooral op 21 april en 27 augustus te maken met schade, telers in België met name op 25 augustus. Ondanks de plaatselijk zware hagelschade is de totale omvang van de schade fors kleiner dan in de afgelopen vier jaar. Het is dan ook fijn dat we in tijden van kostenstijgingen onze leden kunnen verblijden met een flinke financiële meevaller.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 januari 2024 - 16:40