Speciale doelgroepen – zoals statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen – matchen met agrarische ondernemers in het Rivierland. Dat is het doel van het project ‘Dichterbij dan je denkt’, waarin LTO Noord, Tree Centre Opheusden (TCO) en Greenport Gelderland de handen ineen hebben geslagen. Ook de NFO, Fruit Tech Campus (FTC), Yuverta en Glastuinbouw Nederland sluiten aan bij dit initiatief.

Door middel van moderne arbeidsmarktmethodes, zoals open hiring, jobcarving en traineeships, worden werkgevers en werknemers in Rivierenland bij elkaar gebracht. “Door mensen direct aan te nemen zonder werving en selectieproces, of werknemers de kans te bieden om op meerdere bedrijven in de breedte van de sector te kijken, is het voor werknemers laagdrempeliger om in de agrarische sector in te stromen zonder ervaring of opleiding. Werkgevers kunnen in sommige gevallen ook geschikte functies voor deze doelgroep creëren door taken van verschillende bestaande functies te halen en samen te voegen”, zegt Erik Kaemingk van Greenport Gelderland.

Koudwatervrees wegnemen

Projectleider Robert Veenstra van LTO Noord ziet veel kansen voor werkgevers in de agrarische sector, maar begrijpt ook de koudwatervrees die hij vaak ziet. “In andere sectoren, zoals in de techniek, is het al gebruikelijk dat werkgevers alle kansen aangrijpen om personeel binnen te halen. We begrijpen heel goed dat agrarische werkgevers tot nu toe nog wat voorzichtig zijn. Want het eerlijke verhaal is dat het meer tijd kost om bijvoorbeeld een statushouder of iemand die al jaren werkloos is aan te nemen en in te werken. Maar de krapte op de arbeidsmarkt vraagt een open blik en ervaringen leren ons ook dat de tijdsinvestering heel veel kan opleveren.”

Veenstra kent gelukkig wel veel voorbeelden van werkgevers die een succesvolle plaatsing hebben meegemaakt van een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt en daar dolenthousiast over zijn.

Kansen in jaarrond vacatures

De NFO volgt het project met belangstelling en ziet vooral kansen in jaarrond vacatures, maar niet in seizoenarbeid. “Mensen die al langer ‘aan de kant’ staan, zullen moeten wennen aan hun nieuwe daginvulling en daar ook in moeten groeien”, zegt Peter Baltus, Specialist Arbeid en werkgeverschap bij de NFO. “Dat past niet bij seizoenarbeid, waarbij direct een topprestatie moet worden geleverd. Dergelijk werk vraagt meteen ‘werkfitte’ mensen. Maar feit is dat sommige fruitbedrijven in Rivierenland ook heel goed mensen kunnen gebruiken voor jaarrond functies.”

Meer informatie

Vanuit het project worden werkgevers niet alleen gematcht met werkzoekenden, maar ook begeleid bij praktische zaken. Dit moet administratieve en financiële drempels wegnemen. De werving van werkgevers en werknemers die geïnteresseerd zijn in een match, is inmiddels van start gegaan. Het project, dat loopt tot april 2024, wordt uitgevoerd door LTO Noord, Greenport Gelderland en Tree Centre Opheusden in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Fruit Tech Campus, NFO en Yuverta en wordt gefinancierd door RW-POA Rivierenland. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Robert Veenstra, rveenstra@ltonoord.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 mei 2023 - 16:15