Vanuit het hele land komen op dit moment geluiden over zwarte vruchtjes in de peren. Ferdy Tolhoek van CAF: “Ik zie het eigenlijk over de hele linie, maar er zit wel verschil in rassen. Lucas en Xenia zijn bijvoorbeeld wel wat gevoeliger, maar ook in Conference is met regelmaat aantasting te zien. En op beregende percelen komt het vaker voor.”
De zwarte vruchtjes zijn een gevolg van de koude weersomstandigheden, waardoor Pseudomonas de kop opsteekt. “Tijdens de bloei hadden, met name jongere percelen, nogal last van bloesempseudomonas”, vertelt Tonnie van Kessel van AgroBuren. “Daarna is dit ook over gegaan op de vruchtjes. Je ziet nu zwarte vruchtjes en afgelopen week kwamen daar ook scheurtjes bij. Dit wordt later in het seizoen opstaande verruwing.” Hij ziet wel verschil tussen percelen. Koude, meer op de wind gelegen percelen hebben meer last van Pseudomonas. Ook in de broek van de boom, waar het kouder is, komen vaker zwarte vruchtjes voor.
Van Kessel adviseert de vruchtjes zo goed mogelijk uit te dunnen, om een zo goed mogelijke kwaliteit te behouden. De zwaar aangetaste vruchtjes zullen wellicht nog wel afvallen verwacht Tolhoek.

Een echte remedie tegen de zwarte vruchtjes is er niet. “Belangrijk is dat in deze periode van bloemknopaanleg de nieuwe bloemknoppen niet geïnfecteerd worden door Alternaria, waardoor volgend voorjaar onder koude en natte omstandigheden Pseudomonas deze zwakkere knoppen gemakkelijk kunnen infecteren. Daarom is het belangrijk tijdens de periode van knopaanleg voor volgend jaar – dat is nu –Alternaria te bestrijden”, adviseert Tolhoek. In Fruitteelt 10 van 21 mei adviseerde hij in de rubriek Werkwijzer na de bloei Luna Care toe te passen. Het optimale toepassingstijdstip om de Pseudomonas voor dit groeiseizoen zo goed mogelijk te bestrijden is al voorbij, maar telers zouden het nog in kunnen inzetten als basisbestrijding voor volgend jaar. Overigens moeten telers bij dit middel wel rekening houden met een fosfietresidu.
“Als plantversterkende middelen zou nog kaliumfosfiet toegepast kunnen worden vanuit de Soriale, Merplus of Delan Pro. Vacciplant komt in beeld als men geen aanvullend residu bij de oogst wenst. SDI’s hebben ook effect en kunnen wellicht in combinatie tegen stemphylium in deze periode ingezet worden, maar tel wel 90 dagen tot nulresidu,” aldus Tolhoek.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 juni 2021 - 16:54