Wasplaatsen voor agrarische werktuigen en zeker voor spuitmachines worden steeds belangrijker en mogelijk in 2027 verplicht om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Uit de praktijk blijkt dat telers bij de aanleg van wasplaatsen tegen knelpunten aanlopen, waardoor de aanleg van wasplaatsen wordt vertraagd of niet doorgaat. Vanuit het uitvoeringsprogramma Visie gewasbescherming 2030 is het initiatief gekomen om de knelpunten bij de aanleg van nieuwe wasplaatsen voor spuitmachines, maar ook de knelpunten bij bestaande wasplaatsen, in beeld te brengen. Het doel is om een handreiking op te stellen om de besluitvorming bij de aanleg van nieuwe wasplaatsen te versnellen en dat die ook oplossingen geeft voor problemen/discussiepunten bij bestaande wasplaatsen. Bent u tegen knelpunten aangelopen bij de aanleg van een wasplaats, vul dan de vragenlijst in. Klik hier voor de vragenlijst. Stuur de ingevulde vragenlijst voor 1 juli terug naar jvbruchem@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 juni 2021 - 16:53