De Europese Commissie heeft de Europese registratie van de werkzame stof glyfosaat met een jaar verlengt tot 15 december 2023. Afgelopen zomer werd de wetenschappelijke beoordeling openbaar gemaakt. Dit rapport maakt duidelijk dat glyfosaat voldoet aan de toelatingscriteria. Hierop is massaal gereageerd zowel met argumenten als nieuwe onderzoeksrapporten. Door deze massale reacties was het niet mogelijk om deze allemaal te beoordelen voor 15 december 2022. De Europese Commissie heeft dan ook terecht voorgesteld om hier extra tijd voor te nemen.
Glyfosaat is allang geen wetenschappelijke discussie meer, maar een politieke. Om die reden hebben zes landen niet ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de toelating met een jaar te verlengen. Nederland (LNV) heeft ondanks druk vanuit de Tweede Kamer wel voor verlenging van de toelating gestemd. Maar zonder de steun van zes andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, was er onvoldoende steun voor het verlengingsvoorstel. Ondanks dat heeft de Europese Commissie, zonder voldoende steun van lidstaten, de toelating wel verlengd. Vanaf aankomende zomer zal de discussie over verlenging opnieuw komen. De NFO zal dan ook inbrengen dat een verbod op een werkzame stof niet kan als deze voldoet aan de criteria.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 december 2022 - 17:10