Het Ctgb heeft op aanvraag van Belchim een reguliere toelating afgegeven voor Ovitex in de teelt van pitvruchten, steenvruchten en houtig kleinfruit. Met deze reguliere toelating sluit de NFO op een positieve manier een periode af. Nadat midden 2018 het Ctgb besloot dat vanaf 1 januari 2019 geen minerale olie gebruikt mocht worden in de fruitteelt, heeft de NFO vrijstellingen gerealiseerd. Deze vrijstellingen die in de afgelopen vier jaar (2019 tot en met 2022) zijn gerealiseerd waren de overgangsperiode naar de huidige reguliere toelatingen. In 2021 werd een gedeeltelijke oplossing gerealiseerd met de toelating van Promanal HP. Met de recente toelating van Ovitex is voor alle fruitgewassen een paraffine olie beschikbaar. Hiermee kan aan het begin van het teeltseizoen de basis gelegd worden voor een geïntegreerde beheersing van diverse insecten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 augustus 2022 - 17:00