De NFO is betrokken bij veel dossiers en 2018 was een bijzonder jaar. De NFO heeft met succes de rechtszaak inzake vergoeding mezenschade tegen de
provincies afgerond. De NFO heeft overleg gevoerd met verschillende waterschappen om te kunnen blijven beregenen om de droogte op te vangen. PlanetProof heeft zijn intrede gedaan, het ministerie van LNV heeft zijn toekomstvisie kringlooplandbouw gepresenteerd en er is een klimaatakkoord afgesloten. In dit factsheet staan de belangrijkste resultaten
van de NFO in 2018.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 25 januari 2019 - 15:47