De Catalaanse overheid wil perzik- en nectarinetelers met een rooipremie stimuleren een deel van hun areaal te rooien. De Spaanse steenfruitteelt verkeert al een aantal jaren in zwaar weer en zeker sinds de sluiting van de Russische markt is er structureel sprake van overproductie. Telers kunnen voor het rooien van een perziken- of nectarineboomgaard 5.000 euro per ha krijgen met een maximum van 3 ha per teler. Ook mogen er op het perceel de komende vier jaar geen perziken of nectarines geplant worden.
Doel is in totaal 2.000 ha perziken of nectarines te rooien, dat is 10 procent van het areaal in Catalonië. Met name voor telers die willen stoppen en voor het opruimen van oude, niet renderende percelen kan de premie een steun in de rug zijn. Het plan wordt gesteund door telersvereniging Afrucat.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 februari 2019 - 18:06