De hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater is wereldwijd de afgelopen twintig jaar fors toegenomen. Milieudeskundigen van de Radboud Universiteit constateren dat de hoeveelheid antibioticum ciprofloxacine in het water wereldwijd zo hoog is dat er een risico op schadelijke ecologische effecten is. Van de twee onderzochte medicijnen, te weten carbamazepine tegen o.a. epilepsie en het antibioticum ciprofloxacine, waren de milieurisico’s in 2015 tien tot twintig keer hoger dan in 1995. Vooral de toename van menselijk gebruik van ciprofloxacine verhoogt de risico’s wereldwijd.

Lees verder onder de afbeelding


Volgens het RIVM wordt naar schatting in Nederland per jaar minstens 140 ton geneesmiddelresten via de rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. De hoeveelheid geneesmiddelen is beduidend meer dan de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomen (17 ton), waarvoor veel normoverschrijdingen worden waargenomen.
Tot nog toe kan het milieurisico niet precies in kaart worden gebracht, omdat slechts van een fractie van de werkzame stoffen gegevens over hoeveelheden en effecten in het milieu bekend zijn.  Of geneesmiddelen momenteel daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor schade aan het ecosysteem in het water is dus niet duidelijk zegt het RIVM. Dit wordt niet actief gemonitord.
Intussen werkt de landbouwsector, en ook de fruitteelt, actief mee om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlakte water verder terug te dringen. Voorbeelden daarvan zijn het project Schoon erf Schone sloot en strategieën om het aantal gewasbeschermingstoepassingen te verminderen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 februari 2019 - 18:07