Vanaf 4 april stelt RVO de SABE-regeling weer open. Agrariërs kunnen via deze regeling vouchers aanvragen voor onder andere advies over duurzame landbouw. Met de adviesvouchers, van maximaal 1.500 euro, kan advies worden aangevraagd bij een erkende adviseur. Op de lijst van erkende adviseurs staan ook diverse fruitteeltadviseurs.

Onderwerpen waarvoor advies aangevraagd kan worden zijn:

  • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
  • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan. Deze moeten bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
  • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven.
  • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.
  • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
  • Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van het landbouwbedrijf te versterken.
  • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf.
  • Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.
  • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
  • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.

Kijk voor meer informatie op rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 maart 2022 - 10:25