De emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf van fruitteeltbedrijven wordt soms onderschat. Om die reden kunnen telers dit najaar deelnemen aan het programma ‘Schoon Erf, Schone Sloot’.

Telers die deelnemen hebben na afloop van het studieprogramma de emissierisico’s op het eigen bedrijf in beeld en weten hoe ze passend binnen wet- en regelgeving deze risico’s op praktische wijze kunnen beperken.

Per groep wordt in drie bijeenkomsten onder meer ingegaan op actuele wet- en regelgeving en waterkwaliteit in het gebied. Ook krijgt u als teler praktische tips gericht op het beperken van emissierisico’s. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de Erfemissiescan en het nieuwe protocol ‘Nagenoeg gesloten erf’ voor de fruitteelt.

Meer informatie vindt u in deze pdf. Aanmelden kan via deze link.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 oktober 2023 - 16:33