Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw komen veel vragen binnen over hoe de in de cao Open Teelten afgesproken loonsverhoging per 31 december 2023 in de praktijk uitgevoerd moet worden. Sociale partners bij de cao Open Teelten hebben samen onderstaande toelichting geschreven om duidelijkheid te geven.

Wat is er afgesproken?
Per 31 december 2023 stijgen de feitelijke lonen en salarisschalen met 3%. De cao Open Teelten is algemeen verbindend verklaard per 9 mei 2023 dus deze verhoging moet door alle werkgevers in de sector toegepast worden, ongeacht of zij lid zijn of niet.

Er is zijn verschillende situaties mogelijk per 31 december 2023:

  • De werknemer krijgt een vast maand- of weekloon: de afgesproken verhoging heeft consequenties voor de verloning. Ook al is dat ‘maar’ voor 1 dag van de maand december of week 52. Bijvoorbeeld: de werknemer die een vast maandsalaris ontvangt, krijgt in december dus 30 dagen zijn ‘oude’ salaris en over één dag zijn ‘nieuwe’ salaris inclusief de 3% verhoging. Hierbij maakt het geen verschil of de werknemer wel of niet werkt op zondag 31 december.
  • De werknemer heeft een oproepcontract maar hoeft niet te werken/ is niet ingepland op zondag 31 december. De verhoging heeft dan niet direct gevolgen. De eerstvolgende dag dat de werknemer in 2024 recht heeft op loondoorbetaling ontvangt hij zijn ‘nieuwe’ salaris inclusief 3% verhoging.
  • De werknemer heeft een oproepcontract of werkt extra op 31 december. Ook hier heeft de verhoging consequenties en zal rekening moeten worden gehouden met het ‘nieuwe’ salaris inclusief 3% verhoging voor het werken op 31 december.

Zorg als werkgever dat je je salarisadministratie hierop voorbereid. We krijgen signalen dat niet alle salarissoftware deze wijzigingen automatisch zoals bovenstaand toepast. Controleer dit dus om fouten te voorkomen.

Meer weten over de onderhandelingen om te komen tot deze cao en waarom er een verhoging per 31 december is overeengekomen? Kijk dan het werkgeversjournaal van maart 2023 terug.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 oktober 2023 - 16:00