Minister Carola Schouten wil eind 2019 duidelijk hebben of een brede toepassing van de Algemeen Verbinden Verklaring (AVV) in de land- en tuinbouwsector mogelijk is. Een AVV is nodig om collectief geld te kunnen innen, ook bij niet aangesloten vakgenoten, voor bijvoorbeeld onderzoek naar duurzame productiemethoden.
Alleen erkende producentenorganisaties en brancheorganisaties kunnen binnen de Europese Gemeenschappelijke Marktordeningsverordening (GMO) een AVV aanvragen. De GMO maakt het mogelijk om voorschriften van of financiële bijdragen aan erkende organisaties (onder bepaalde voorwaarden) verbindend te verklaren voor niet bij de erkende organisaties aangesloten branchegenoten. De brancheorganisatie Akkerbouw en de Stichting Brancheroganisatie Kalversector hebben inmiddels een AVV toegekend gekregen voor onderzoeksprogramma’s in de betreffende sectoren. Op dit moment zijn drie verzoeken voor een AVV van sectorale onderzoeksprogramma’s en financiering ervan in behandeling bij het ministerie van LNV. Het gaat om verzoeken de brancheorganisatie Groenten en Fruit Nederland, de brancheorganisatie Sierteeltproducten en de Producentenorganisatie Varkenshouderij.

Naast de toekenning van AVV’s per sector kijkt Schouten nu ook naar de mogelijkheid voor een bredere toepassing van de AVV. Ze doet dit om uitvoering te geven aan het regeerakkoord, waarin wordt geopperd dat de AVV een middel kan zijn om duurzame standaarden in de sector verbindend te verklaren. Raad van State onderzoekt nu of de overheid de AVV kan gebruiken voor normstelling vanuit de overheid.

De huidige erkenningen van producentenorganisaties en brancheorganisaties en AVV’s van de onderzoeksregelingen zijn tot en met 31 december 2020 van kracht. Dat is in lijn met de looptijd van de GMO. Minister Schouten hoopt eind 2019 duidelijk te hebben hoe nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2021 er uit ziet.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 juli 2019 - 18:10