Landbouwminister Carola Schouten wil telers meer macht geven in hun onderhandelingspositie met grote afnemers. Nog voor de zomer zal ze met een wetsvoorstel komen waarin wordt geregeld dat boeren en tuinders afspraken met elkaar mogen maken. Dat zegt ze in een interview met fd.nl.
“De NFO is blij dat minister Schouten oog heeft voor de zwakke positie van de teler in de waardeketen en het lijkt erop dat zij stappen gaat zetten om die positie te gaan versterken. Ook gaat zij kijken naar de waardeverdeling in de voedselketen om meer inzicht te krijgen in de prijsvorming in de praktijk. Het is haar, en ons, duidelijk dat lage prijzen en steeds kostenverhogende eisen over klimaat, milieu en biodiversiteit, wel financieel uit moet blijven komen. Fruittelers doen al zoveel meer dan alleen het fruit telen. Een rechtvaardigere verdeling is een ‘must’ en de NFO kijkt uit naar de daadwerkelijk te nemen stappen van minister Schouten”, verklaart NFO-voorzitter Gerard van de Anker.

Nu nog verhinderen mededingingsregels dat producenten onderlinge prijsafspraken kunnen maken. In het kader van het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen, heeft de EU de mededingingsregels voor producenten verruimd en ligt er een mogelijkheid voor nauwere samenwerking tussen boeren en tuinders. Deze nauwere samenwerking mag niet zover gaan dat er regelrechte prijsafspraken worden gemaakt, maar producenten kunnen samen wel een grotere vuist maken als ze oneerlijk worden behandeld. Als voorbeeld noemt de minister het feit dat binnen lopende contracten soms eisen aangescherpt worden zonder dat de prijs wordt aangepast. “Met de nieuwe wet kan de boer dat samen met andere boeren aanvechten”, aldus Schouten.
Daarnaast komt er een onafhankelijke stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf die kan toetsen of er sprake is van oneerlijke handelspraktijken. Een onderzoekscommissie onder de noemer Taskforce Verdienmodellen gaat daarnaast de verdienmodellen van boeren en tuinders in beeld brengen en kijken hoe zij een duurzaam inkomen kunnen opbouwen in de omschakeling naar kringlooplandbouw.
Tot slot heeft Schouten de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de opdracht gegeven een onderzoek te laten doen naar de waardeverdeling in de voedselketen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 mei 2019 - 17:43